قطره گوش گربه

شبکه:
-11%
Quickview

قطره گوش سگ وگربه کارلی

(0)
80,000تومان 90,000تومان

قطره گوش  سگ وگربه کارلیساخت بلژیکاز این لوسیون جهت ضدعفونی و پاکسازی کانال گوشخارجی استفاده میشود. استفاده منظم از این محصول از تجمع ترشحات گوش و سایر اجرام وارد شده در گوش جلوگیری به عمل آورده و در نتیجه از گوش داخلی و میانی در برابر عفونت های احتمالی جلوگیری به عمل می آورد...

Quickview

قطره گوش سگ وگربه بیفار

(0)
135,000تومان

قطره گوش سگ وگربه بیفارساخت هلنداز این لوسیون جهت ضدعفونی و پاکسازی کانال گوشخارجی استفاده میشود. استفاده منظم از این محصول از تجمع ترشحات گوش و سایر اجرام وارد شده در گوش جلوگیری به عمل آورده و در نتیجه از گوش داخلی و میانی در برابر عفونت های احتمالی جلوگیری به عمل می آورد...

Quickview

قطره گوش سگ وگربه دکترکلودرز

(0)
155,000تومان

قطره گوش سگ وگربه دکترکلودرز..

Quickview

قطره گوش سگ وگربه یواس پت

(0)
54,000تومان

قطره گوش سگ وگربه یواس پتاز این لوسیون جهت ضدعفونی و پاکسازی کانال گوش خارجی استفاده میشود. استفاده منظم از این محصول از تجمع ترشحات گوش و سایر اجرام وارد شده در گوش جلوگیری به عمل آورده و در نتیجه از گوش داخلی و میانی در برابر عفونت های احتمالی جلوگیری به عمل می آورد...

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)